Bosenští Kolářové 25. 1. 2000

Kdysi jsem si myslel, že Kolář je dosti řídké příjmení - tedy alespoň v okolí mého dětství. Vypadá to, že ve skutečnosti je na 30. místě mezi nejběžnějšími českými příjmeními (začátek tohoto pojednání je zde)! Navíc běhá po světě i spousta Kolářů jiného než českého původu. Dostal jsem už několik e-mailů v srbochorvatštině od Kolářů (nebo Kolárů?) nejspíš původem z Bosny, kteří se snažili navazovat kontakt se stejnojmennými rodáky.

Můžete dokonce navštívit stránku Music Unlimited, nejsoucí titul nejlepší web Bosny, jejímž autorem je můj jmenovec Miroslav Kolar (viz úplný konec té stránky). Může vám být i užitečná - lze si z ní stáhnout různé přehrávací programy a poslouchat online všechny možné druhy hudby a nebo si objednat nahrávky a filmy z bývalé Jugoslávie (prý největší výběr).

A na této stránce určené pro shledávání se válkou rozptýlených Bosňanů davá zase jiný bosenský Miroslav Kolar bytem v Orlandu na Floridě všem svým známým na vědomí svou adresu.