Ismy

Stručný průvodce po hlavních současných politických, náboženských a sociálních systémech

Volební demokracie

Teorie tvrdící, že když budete držet nohu na plynu a volantu se dotknoute jen asi tak jednou za pět let, dostanete se nakonec tam, kam jste chtěli.

Lidová demokracie

Víra, že masy lidí jsou schopny se odtrhnout od seriálu "Všeobecná nemocnice" na tak dlouho, aby byly schopny informovaně rozhodovat o svých vlastních záležitostech.

Komunismus

Víra, že když předáme nejvyšší moc do rukou skupiny byrokratů, udělají nás všechny bohatými a štastnými a až s tím budou hotovi, tak se bez odporu moci vzdají.

Socialismus

Víra, že bohatí budou nečinně přihlížet tomu, jak chudí dostávají to, co jim náleží.

Kapitalismus

Víra, že být utiskovám (obchodními) korporacemi je mnohem příjemnější než být utiskován tyrany a že nejvyšší lidské blaho spočívá v možnosti vybrat si mezi dvěma různými druhy hamburgerů.

Nový světový pořádek

Ode dneška je to Nový Svět, kdo dává rozkazy.
(V angličtině "New World Order" je buď "Nový světový pořádek" nebo "Rozkaz Nového Světa")

Libertarismus

Víra, že všechno bude v naprostém pořádku, když si každý bude prostě dělat co chce.

Autoritářství

Víra, že všechno bude v naprostém pořádku, když každý bude dělat to co se mu nařídí.

Monarchie/Aristokracie

Teorie, že to, že pocházíte z dlouhé řady lidí, kteří vždy žili ve větších domech než všichni ostatní, vás nějak učiní moudřejší, zasloužilější a hodnější větší úcty.

Nadřazenost bílé rasy

Víra, že polovzdělaný piják Šroubováka v botech značky Doctor Martens stojí intelektuálně, morálně a spirituálně nad Martinem Lutherem Kingem, Ramanudžánem, Konfuciem a Albertem Einsteinem.

Racismus

Víra, že obal je důležitejší než obsah. Výhodou je, že by mělo být velice snadné nakupovat vánoční dárky pro rasisty na základě toho, že by měli přijmout cokoliv co je hezky zabaleno.

Scientologie

Víra, že lidé zranitelní a v tísni zaplatí velké sumy peněz za to, že jim chamtiví šarlatáni budou vyprávět vědeckofantastiské příběhy nejnižší kvality.

Křesťanství

Víra, že všemocná vševědoucí bytost, která stvořila celý vesmír, nemá nic důležitějšího na práci než se starat o váš intimní život a o to, jestli používáte sprostá slova.

Judaismus

Totéž co výše a k tomu navíc žádné šunkové chlebíčky.

Islám

A také žádné chlastání.

Puritánství

Víra, že všemocná bytost stvořila vesmír pro to, abychom si nemohli užívat života.

Katolictví

Víra, že Nejvyšší trestá ty, kteří se Mu znelíbí. Pokud ale uděláte plnou a upřímnou výpověd jednomu z Jeho zástupců, je vám odpuštěno.

Křesťanský fundamentalismus

Víra, že Bůh nenávidí zdravý rozum ještě více než hřích. Víra, že působit krutá muka těm, kdo s vámi nesouhlasí, a nastražovat složité pasti určené k nalákání těch, které stvořil, aby činili chyby, jsou charakteristickými rysy laskavého a dobrodějného boha.

Satanismus

Víra, že u Toho Druhého to musí být lepší, že černá barva je atraktivní a že mít sex se psy je legrace (dokonce i když sám nejste psem).

New Age (Nový věk)

Víra, že náboženství je doplňkem životního stylu, že osvícení je možno koupit v nákupním středisku a že Kalifornie je jaksi mnohem spirituálnější než ostatní svět.


Author: Angus McIntyre, občan USA a Británie žijící v Paříži, mající esteticky vyvedený web.