Konec jedné rádiové stanice 21. 3.  

Včera o půlnoci natrvalo ukončila vysílání edmontonská rozhlasová stanice CKUA Access Network (Síť přístupu [všeho obyvatelstva ke kultuře a vzdělání]) slyšitelná po celé Albertě (dvě provincie - asi 1500 km odsud na západ). Vysílání zahájila před sedmdesáti lety jako stanice University of Alberta v Edmontonu. Vyznačovala se vzdělávacími, kulturními, experimentálními a etnickými programy, prostě příjemným a inteligentním vysíláním, které nebylo nikdy přerušované dryáčnickými reklamami amerického typu (což bylo příjemné překvapení v nejzamerikovanizovanější ze všech kanadských provincií - velká část obyvatel Alberty jsou skutečně přistěhovalci z USA). Stanice byla původně financovaná částečně z vládních grantů a zbytek z dobrovolných příspěvků posluchačů. Asi před rokem byl vládní příspěvek zcela zrušen a protože dobrovolné dary posluchačů stanice nestačily na hrazení provozu, musela stanice ukončit činnost.

V posledních minutách vysílala stanice písničku s refrémem "The party is over" (party skončila). Tady ve Winnipegu jsem to samozřejmě přímo nemohl slyšet, celokanadská CBC to ale zopakovala dnes ve zprávach jako jakýsi symbol konce jedné éry v historii Kanady. Tak mi to osobně alespoň připadalo.

CKUA Access Network byla moje oblíbená stanice v době kdy jsem (celkem skoro čtyři roky) žil v Albertě. Na této stanici jsem např. nejspíš poprvé v životě slyšel ukrajinštinu. Předtím jsem asi nikdy ukrajinštinu neslyšel, přestože Československo s Ukrajinou sousedilo. CKUA vysílala také pravidelné pořady v polštině, maďarštině, krýštině a dalších jazycích; to maďarské vysílání sestávalo hlavně z árií z maďarských operet, takže neznalost jazyka příliš nevadila.