Mičíf - jazyk, který udivuje lingvisty15. 3. 1998

Mičíf (Michif) je jazyk, který se vyvinul tady na prériích někdy před 200 lety. Je to jazyk národa Métisů - potomků prvních bělochů, kteří se do těchto končin dostali - francouzských lovců a jejich indiánských manželek. Přestože jsou o něm první dochované zmínky až z roku 1930 a podrobněji byl popsán až v roce 1970, lingvisté položili jeho vznik do doby před 200 lety. Jeho první slovník byl vydán ve Winnipegu v r. 1983. Jde o jazyk, který vznikl smícháním dvou existujících jazyků - krýštiny (Cree) a francouzštiny. Z lingvistického hlediska je zvláštní tím, že všechna jeho slovesa jsou převzatá s krýštiny, zatímco všechna jeho podstatná jména pocházejí z francouzštiny. Přitom původní zvuková podoba obou těchto složek zůstala zachována stejně tak jako gramatická pravidla, které pro ně původně platily. Takový jazyk by prý podle představ lingvistů neměl vůbec existoval.

Všechno tohle jsem se dozvěděl z rozhlasového rozhovoru s dánským lingvistou Peterem Bakkerem s university v Arhusu, který se zkoumání Mičífu intenzivně zabývá. Napsal o jeho vzniku monografii (http://www.5ci.lt/Products/Books/Oxford/1997-98/Anthrop/5097114.htm), která nedávno vyšla v Oxford University Press. O něco starší je sborník článků(href="http://aises.uthscsa.edu/.aises/gst/mhx/lang/msg00493.html) o 20 podobných smíšených jazycích známých z posledních 4 tisíciletí naší historie, kde je též jeho příspěvek o mičífu. (Původní odkazy zmizely, kniha je: A LANGUAGE OF OUR OWN: THE GENESIS OF MICHIF, THE MIXED-CREE LANGUAGE OF THE CANADIAN METIS. Revised edition. New York; Oxford: Oxford University Press, 1997.) Peter Bakker se o mičífu poprvé doslechl, když před mnoha lety zkoumal na Atlantickém pobřeží Kanady interakci baskitských velrybářů minulých století s tamními Indiány. Zdál se mu tak zajímavý, že ho začal jezdit zkoumat sem na prérie a tento zájem ho již neopustil.

Snaží se také o zachování mičífu, kterým dnes bohužel už mluví jen asi 1000 Metisů (ti ostatní - je jich už alespoň sto tisíc - mluví francouzsky nebo krýsky nebo obdživejsky (Objiway) nebo anglicky. Podobně jako mnohým čistě indiánským jazykům mu vůbec neprospěla snaha o násilnou asimilaci Indiánů a Métisů, která tu byla oficiální politikou až do začátku sedmdesátých let.

Název jazyka se sice vyskytuje v adrese domovské stránky métisského národa http://www.vcn.bc.ca/michif/, na jejímž začátku vás také uvítá Společnost pro uchování mičífské kultury, jinak jsem tam o něm ale nenašel žádnou zmínku. Na jiné stránce věnované problémům vzdělávání Métisů se o něm zase zřejmě chybně tvrdí, že vznikl smícháním angličtiny, francouzštiny a obdživejštiny. Michif se vyučuje třeba u našich jižních sousedů na University of North Dakota (společně s jazykem Lakota, jehož mluvčí dali Dakotám jméno).