NATO - otevřený dopis presidentu Clintonovi 16. 7. 1997

Originál otevřeného dopisu bývalých významných amerických činitelů z oblasti zahraniční politiky presidentu Clintonovi, zmíněný v předchozím článku Gwynna Dyera jsem našel tady a tady.

Dopis byl uveřejněn 26. června a začíná takto:

My nížepodepsaní věříme, že současné, Spojenými státy vedené úsilí o rozšíření NATO, je politická chyba historických rozměrů. Věříme, že rozšíření NATO sníží bezpečnost spojenců a povede k nestabilite v Evropě z následujících důvodů:

(asi o polovinu zkráceno)

V Rusku povede rozšíření NATO k posílení pozice protidemokratických sil a podkopání pozice těch, kdo jsou pro spolupráci se Západem ...

V Evropě zavede novou dělicí čáru mezi těmi, kdo budou v NATO a těmi, kteří budou vně ...

V USA povede ke zdlouhavé debatě o s ním spojených a zatím blíže neurčených, ale určitě vysokých, nákladech, jež povede ke hlasům pochybujícím o potřebě amerických závazků vuči NATO ...

Kvůli těmto vážným námitkám doporučujeme prozatím zastavit rozšiřování NATO a místo toho přijmout alternativní opatření jako například: