Lubiconi dnes (a kolumbijští U'wa) 21. 6. 1998

Jednání soudů o nárocích Lubiconů stále ještě neskončila a Lubiconi dodnes nedostali ani cent z asi 8 miliard dolarů, které firmy těžící ropu a přírodní plyn na jejich území vydělaly. V jejich boji za uznání jejich nároků mají ale stále hodně aktivních podpůrců (mnohem aktivnějších než já, který si na ně má čas vzpomenout jednou za pár let). Jsou sdruženi ve skupině zvané Friends of the Lubicon (Přátelé Lubiconů - na té stránce se můžete dozvědět o Lubiconech více). Patří mezi ně třeba i ústředí Sjednocené kanadské církve.

K problémům, které Lubiconi mají s ropnými společnostmi přibyly mezitím ještě problémy s japonskou firmou Daishowa, které alberstská vláda v r. 1989 udělila práva na vykácení téměř celých 10.000 km2 tradičního území, na něž si Lubiconi činí nárok. V r. 1990 tam Daishowa otevřela obří celulózku, která zpracuje 11 tisíc stromů denně a dceřiná společnost Daishowy začala s oním neslavně proslulým úplným vymýcováním území Lubiconů. Přátelé Lubiconů vyhlásily bojkot Daishowy, který byli ochotni skončit jakmile se Daishowa zaváže, že nebude těžit dřevo nebo kupovat dřevo z lubiconského území dokud nebudou nároky Lubiconů projednány a nebude dojednána dohoda o ochraně životního prostředí Lubiconů. Firma odmítla a protože bojkot jejich výrobků zorganizovaný přáteli Lubiconů byl natolik úspěšný, že jí působil miliónové ztráty, požádala o soudní zákaz bojkotu. V lednu 1996 se sice nejprve ontarijský apelační soud usnesl, že bojkot je nelegální protože působí firmě ekonomickou škodu. Právě před týdnem však vyšší soud rozhodl, že bojkot je legální, že je zaručen svobodou projevu. Soudce McPherson, který rozsudek vynesl navíc vydal prohlášení podporující nároky Lubiconů a řekl, že "současný stav věcí Lubiconů si zasluhuje popis adjaktivy tragický, zoufalý a netolerovatelný."

Zhruba ve stejnou dobu se ubjevila zprava o úspěchu jiného indiánského kmenu, Indiánů U'wa ze středoamerické Kolumbie, v boji za záchranu svého tradičního území. U'wa je asi 4000 a jsou jedním z těch kmenů, jejichž život se za posledních 500 let prakticky nezměnil - tvrdí, že jsou šťastni tak jak žijí ve svém dešťovém pralese a bez něho by prý nemohli žít. Na ten jejich les si totiž také dělají nárok naftařské společnosti. Kolumbijská vláda udělila licenci na průzkum jejich území firmě Occidental Petroleum. Ta po četných protestech podpůrců U'wa nedávno prohlásila, že se dobrovolně licence na průzkum a těžbu ropy na území U'wa vzdává, že se rozhodla, že nebude do jejich života zasahovat. O problémech U'wa si můžete číst i v němčině.