Dvě knihy 17. 4. 1997

Nedávno mě zaujaly dvě knihy z nabídky UBC Press, což je třetí největší kanadské universitní nakladatelství se sídlem ve Vancouveru. Knihy jsem zatím nečetl a asi nebudu mít čas číst, ale i jejich stručný obsah přináší zajímavé informace o pacifické oblasti:

Hugh Johnston: The Voyage of the Komagata Maru: The Sikh Challenge to Canada's Colour Bar (Plavba lodi Komagata Maru: Síkská výzva kanadské diskriminaci podle barvy pleti)
V lednu 1914 dorazilo na pobřeží Britské Kolumbie 400 Síků na palubě pronajaté lodi Komagata Maru. Byli odhodláni požadovat, aby se jim dostalo stejných práv a bylo s nimi nakládáno stejně jako s bílými občany Britského impéria - chtěli si vynutit vstup do Kanady. Jejich loď kotvila po více než dva měsíce kus od pobřeží u Vancouveru. Byli vystaveni extrémnímu fyzickému strádání a obtěžování přistěhovaleckými úředníky, až byli nakonec donuceni k návratu do Indie. Plavba lodi Komagata Maru je první pečlivě doložená studie této pohnuté události, založená na oficiálních dokumentech kanadských i indických a na vzpomínkách jediného účastníka plavby, který ještě žil v době, kdy kniha byla sepisována.

George C.S. Lin: Red Capitalism in South China (Rudý kapitalismus v jižní Číně)
Tato kniha popisuje dramatickou ekonomickou a prostorovou transformaci, která v uplynulé dekádě proběhla v oblasti delty Perlové řeky, transformaci způsobenou reformami zaváděnými čínskou vládou od roku 1978. Rozbor tohoto jevu je obzvláště důležitý nejen proto, že rychlost a velikost změn, které v této oblasti probíhají, je fascinující, ale také proto, že způsob jakým tento růst a vývoj probíhá se výrazně liší jak od západního kapitalistického světa, tak od bývalého Sovětského svazu a Východní Evropy.