Několik čísel 17. 4. 1997

Přistěhovalecké poplatky

Podmínky pro přistěhování se do Kanady se stávají stále obtížnější. V posledních několika letech byl zaveden nevratný poplatek ve výši $500 za každého dospělého, který je třeba složit při podání žádosti o přistěhovalecké vízum. Pokud člověk vízum dostane, musí zaplatit další poplatek ve výši $975, což je také nedávná novinka. Až do předvčerejška bylo nutno tento poplatek zaplatit ještě před odjezdem do Kanady. Po protestech nejrůzněší přistěhovaleckých skupin hlavně v Manitoby, povolil předevčírem ministr pro přistěhovalce možnost splácení tohoto poplatku až po příjezdu do Kanady.

Aby se člověk v dnešní době dostal do Kanady musí mít buď hodně velké úspory ze staré vlasti, nebo být uprchlíkem ze země, kde jde opravdu o život, nebo mít nějakou specializaci, v níž je v Kanadě i přes vysokou nezměstnanost, pohybující se v poslední dekádě většinou těsně pod 10% (a občas i nad 10%), nedostatek pracovníků. Například, když umíte dobře nějaký nový programovací jazyk, který se právě dostal do módy, některé kanadské softwarové firmy budou o vás mít velký zájem. Všichni teď totiž chtějí lidi s hotovými znalostmi a praktickými zkušenostmi v daném oboru, firmy nerady dávají peníze na školení zaměstnanců, protože mají oprávněné obavy, že po vyškolení je konkurenční firmy přeplatí.

Sčítání obyvatel

Přes stížené podmínky přistěhování je přistěhovalců stále dost na to, aby počet obyvatel Kanady rostl nejrychleji ze všech zemí G-7 (porodnost v Kanadě je velice nízká, sama o sobě by sotva stačila nahradit úmrtnost). Podle loňského sčítání obyvatel měla Kanada 28.846.761 obyvatel, což je o víc než 1,5 miliónu, tj. o 5,7% více než v r. 1991 (to je prý ale jen předběžné číslo, konečné výsledky budou známy až v květnu 1998, předpokládá se, že asi 800 tisíc lidí bylo v těchto předběžných výsledcích vynecháno, budou zahrnuty až během přepočítávání výsledků). Manitoba měla v loni 1.113.898 obyvatel, jen o 2% více než v r. 1991 (do té zimy se přece jen se málokomu chce, po letošním jarním blizzardu se očekává exodus z Manitoby,tak tomu vždy alespoň bylo po předchozích podobných událostech :-)).

Počet obyvatel Winnipegu vzrostl jen zanedbatelně o 6759 lidí, v r. 1996 měl 667.209 obyvatel. Klesl na pozici osmého největšího město v Kanadě, byl předběhnut městem Québec City se 671.889 lidmi. Mezi provinciemi vykazovala největší růst Britská Kolumbie s přírustkem 13.5% (asi hodně způsobeným Čínany z Hong Kongu), následovaná Severozápadními teritórii (11,7%), Yukonem (10,7%), Ontáriem (6,6%), Albertou (5,9%), Ostrovem prince Edwarda (3.7%), Québekem (3,5%). Ve zbytku provincií nepřesáhl růst 2% a na New Foundlandu dokonce zaznameli úbytek -2,9%.

Psal jsem kdysi o malém počtu a o malosti manitobských velkoměst. Tady je několik přesnějších čísel: Druhé největší město Manitoby je Brandon s 39.175 obyvateli. Třetí je Thompson se 14.385 obyvateli, čtvrté Portage la Prairie (13.077) a pátý Selkirk se 9.881 lidmi. Pak počty obyvatel klesají od 8.478 (šesté místo) do 5.945 na místě pátem a 2.208 na místě dvacákem.