První beztransfúzní operace v Manitobě 9. 4. 1997

Ve Winnipegu máme velice dobrý lékařský výzkum soustředěný v Health Sciences Centre (Centrum zdravotních věd), což je něco jako fakultní nemocnice při University of Manitoba. Působí tam např. tým, který významně přispěl k zlepšení chemoterapie při některých druzích rakoviny.

Jiný tým tam 2. dubna t.r. provedl poprvé v Manitobě beztransfúzní operaci. Nejednalo se o světové prvenství, podobné operace byly již provedeny v USA. V angličtině se tady pro podobný typ operací razí název "bloodless" - nekrvavá, čímž se míní, že pacientovi není během operace nahražován úbytek krve transfúzí krve cizí. To je v dnešní době pro mnoho lidí velice důležité po řadě afér v různých zemí spojených s transfúzemi krve infikované virem HIV (AIDS) a jinými chorobami. Je sice pravda, že v důsledku těchto skandálů byla zavedena opatření, která podstatně omezila riziko infekce známými chorobami při transfúzích darované krve, přesto však lékaři mají v současné době snahu pokud to jde se transfúzím zcela vyhnout.

V operaci z 2. dubna se jednalo o dvojité přemostění (bypass) srdeční tepny u 48letého muže. Operace byla sledována a podrobně popsána dvěma novináři winnipegského deníku Free Press. Operaci provedl sehraný tým chirurgů a sester za pouhých 90 minut. Pacient souhlasil s tím, že na operačním sále nebude předem k dispozici žádná cizí krev pro případnou transfúzi. Těsně před operací (před prvním řezem) mu byl odebrám jeden litr jeho vlastní krve (t.j. asi jedna pětina jeho veškeré krve) a tato ztráta byla nahražena speciálním solným roztokem, který byl dodán do jeho oběhu pomocí umělých plic a srdce (heart-lung machine), které později během vlastní operace zajišťovaly okysličování krve pacienta, když jeho vlastní srdce bylo na 28 minut zastaveno. Před jeho zastavením byl stroj synchronizován s tepem srdce pacienta. Na přemostění byla použita 13 cm dlouhá žíla vyříznutá z nohy pacienta a kus tepny vyjmutý z prsní stěny. Po ukončení celé operace byl pacientovi vrácen litr jeho vlastní krve, který mu byl před operací odebrán, aby se nahradily ztráty (krve zředěné oním slaným roztokem), které při operaci utrpěl. Následný test ukázal, že úroveň hemoglobinu (kyslíku) je téměř normální, že není třeba další transfúze krve.

Winnipegští lékaři zdokonalovali svoji techniku po dlouhou dobu a jsou známí jedním z nejnižších počtů transfúzí v Kanadě. Zatímco celostátně se provádí transfúze krve při každé druhé operaci, ve winnipegském centru pouze při každé šesté. Lékaři tam získali mnoho zkušeností s velkou tolerancí lidí k velkému úbytku krve při operacích na Svědcích Jehovových, kteří z náboženských důvodů transfúze krve odmítají. Winnipegští lékaři jsou přesvědčeni, že v budoucnu se beztransfúzní operace stanou běžným standardem.