80. výročí bitvy o hřeben Vimy ve Francii 9. 4. 1997

Kanada dnes vzpomněla 80. výročí bitvy o hřeben Vimy nedaleko Lille ve Francii, která byla významným obratem v první světové válce. V této bitvě se proslavily čtyři kanadské divize, které během pouhých čtyř dnů dobily kopec (hřeben) Vimy, silně opevněný a bráněný Němci, poté co se předtím o totéž po dlouhou dobu neúspěšně pokoušely francouzské a britské jednotky. Kanaďané jsou dodnes na tento úspěch velice pyšní, považují ho za významný mezník ve formování kanadské identity, za událost, která neznámý koloniální přívěsek Velké Británie přetransformovala v samostatný stát (politický národ), která prostě zanesla Kanadu na mapu světa. Do značné míry právě díky tomuto vítězství bylo Kanadě o rok později dovoleno zúčastnit se podpisu mírové smlouvy jako zvláštní stát (formálně se Kanada zcela nezávislou stala až v r. 1982, když ministerský předseda P. Trudeau přivezl kanadskou ústavu z britského parlamentu do Ottawy).

V bitvě padlo několik tisíc Kanaďanů, na dobytém vršku dnes stojí veliký památník zasvěcený jejich památce, celý prostor bitvy je dnes 91hektarovým parkem se zachovalými původními zákopy, podzemními tunely, nevybuchlými náboji, atd. Letošních oslav 80. výročí bitvy se na Vimy dnes účastnilo i šest kanadských veteránů, účastníků oné bitvy, kteří to peklo přežili, někteří z nich pak bojovali ještě i ve druhé světové válce a dožili se pak požehnaného věku 97 až 104 let!