Manitobská povodeň století 1997 ve fotografiích

Jedná se o fotografie, které se objevují denně na stránkách denníku Winnipeg Free Press. Je možno je najít v tomto adresáři serveru Thompsons News Media. Malý výběr z nich jsem se tady pokusil popsat. Tyto byly k dispozici ještě po roce:

Kůlna, které z vody vyčnívá pouze část střechy
někde v Severní Dakotě
Plnění pytlů
pro stavbu ochranných hrází - 22. dubna
Toto je snímek
byl pořízený někde blízko Emersonu u amerických hranic. Je na něm dům úspěšně uchráněný bílou hrází z pytlů naplněných pískem (zvýšky vypadá jakoby nesený bílou oválnou bárkou), který stojí v blízkosti kopečku stále ještě pokrytého tlustou vrstvou ztvrdlého bíléhu sněhu, který zatím nestačil roztát a který vypadá z výšky jako ledovec plovoucí po hladině povodňového "Rudého moře" chystající se každou chvíli onu "bárku" rozdrtit
Snímek vrat (jezu)
na Červené řece, která odchylují vodu do floodway, která začínaná napravo před vraty
Zaplavená hospodářská stavení na nějaké farmě
Zjišťování škod po opadnutí vody - silnice
na indiánské reservaci Roseau River do poloviny vymletá povodní
Pohled zblízka
do vnitřku jedné z individuálních hrází - vojáci (a vojačky) a civilisté kontrolují a opravují hráze a čerpadla, která vyčerpávají prosáklou vodu