Gwynne Dyer: Budoucnost bude světlehnědá 11. 5. 1997

Jen o něco méně než tři čtvrtiny současné americké populace (73.1 %) je Úřadem Spojených států pro sčítání lidu klasifikováno jako "nehispánští běloši". Tento úřad předpovídá, že za 50 let budou bílí Američané tvořit jen polovinu celé populace (52.8 %), 13.6% Američanů bude černých (zhruba tolik jako nyní), počet asiatů se zdvojnásobí na 8.2% a velká většina zbytku budou hispánci.

Úřad pro sčítání lidu je skoro určitě vedle. Jaká bude skutečnost asi nejlépe vystihl Tiger Woods, 21-letý hráč golfu, který nejprve elektrifikoval Ameriku výhrou v Turnaji mistrů, a potom prakticky všechny vyvedl z míry, když v televizním pořadu Oprah Winfreyové prohlásil, že se nepovažuje za černocha ale za "Cablinasiana". To bude asi vhodné slovo pro označení nejpočetnější americké "rasy" v roce 2050: skupiny míšenců s různými odstíny světlehnědé barvy kůže, kteří budou vlastnit kombinované genetické dědictví většiny hlavních skupin obyvatel Země. Vše naznačuje tomu, že Kanada bude ještě větší promíšenina ras a Austrálie a dokonce i Británie se pohybují stejným směrem.

Woods vymyslel slovo "Cablinasian", protože neměl po ruce vhodnější slovo pro popis své osoby. Jeho otec měl jednoho prarodiče bílého, další byl Indián a zbylí dva byli černí. A jeho matka byla napůl Číňanka a napůl Thajka. "Označení Cablinasian jsem si vymyslel, když jsem vyrůstal," vysvětloval Woods. Je to kombinace "Caucasian", "black", "Indian" a "Asian".
--------
Poznámka MK: "Ca-bl-in-asian", by se česky dalo snad přepsat jako "Ka-če-in-asiat" - Kavkazan + Černoch + Indián + Asiat. Američané používají slovo Kavkazan (Caucasian) jako souhrný název pro všechny bělochy (od r. 1807; lidé z oblasti Kavkazu byli původně považováni za typické představitele bilé rasy).
--------

Zní to možná exoticky. Ale v samotném srdci Západu se to zdá stále méně exotické. Téměř najednou se staré rasové bariéry vypařily a velkým tempem vzrůstá počet mezirasových sňatků. V Británii, překvapivě velké množství lidí - celých 30% - pocházejících z karibské oblasti ve věku do 30 let, kteří jsou ve stavu manželském nebo mají trvalého partnera, má partnera bílého. A veřejné mínění tuto změnu podporuje: zatímco ještě v r. 1958 dvě třetiny Britů silně nesouhlasily se smíšenými manželstvími, v dnešní době už jen o něco více než jedna čtvrtina by měla námitky i v případě nejbližších příbuzných. Počet smíšených sňatků je nižší mezi britskými asiaty, možná proto, že většina z nich jsou muslimové, hinduisti neho síkové, pro něž náboženství představuje další překážku pro smíšená manželství. Ale stačí zajít do škol ve velkých britských městech a uvidíte v jak velkém rozsahu etnické míchání probíhá - a to je prosím v zemi, kde se pouhých 7% populace narodilo v cizině.

V Kanadě je celých 20% obyvatelstva narozeno v cizině a tak je tam proces etnického míchání ještě daleko pokročilejší. Jednou v sobotu večer jsem stál asi čtvrt hodiny na rohu ulic Robson and Howe v centru Vancouveru a pozoroval jsem kolemjdoucí. Odhaduji, že asi tak jedna čtvrtina až jedna třetina všech mladých párů byla rasově smíšená.

Spojené státy mají mnohem méně nedávných přistěhovalců (jen asi 8% obyvatelstva je narozeno v zahraničí) a jejich vyjímečná minulost jediné průmyslové země, v níž otroctví bylo kdysi významnou domácí institucí, je poznamenala posedlostí rasovými zaležitostmi. Ale dokonce i v Americe začínají rasové bariéry mizet. Pouze 4% amerických manželství jsou smýšená, ale za tímto souhrným číslem se skrývá velký mezigenerační posun. Ve čtyřicátých a padesátých letech se méně než 2% černých mužů oženilo s bílými ženami. V posledním desetiletí vzrostlo toto číslo skoro na 10%. A ostatní nebílí Američané, kteří nejsou poznamenání mimořádnými předsudky, které zatěžují afro-americké potomky někdejších otroků, se nyní vdávají a žení mimo své etnické skupiny v obrovském počtu.

Asi 60% Američanů asijského původu ve věku 20 až 30 let si berou někoho, kdo je jiného rasového původu. A skoro 70% domorodých Indiánů do 25 let činí totéž. Demograf Michiganské university Reynolds Farley ve své studii publikované minulý měsíc konstatuje, že v posledních letech se procento jak mužů tak žen, kteří uzavírají smíšené sňatky, stále zvyšuje. Takže pověstný "tavicí tyglík" začíná konečně pracovat i v USA. Proč?

Existuje mnoho příkladů z minulosti, kdy nastalo rozsáhlé míchání ras. Většina lidí v severní Indii jsou potomci dávných svazků mezi arijskými (bílými) dobyvateli a tmavými původními obyvateli. Mnoho černochů z karibské oblasti (a většina amerických černochů) vlastní geny jak dřívějších otrokářů tak i jejich otroků. V jižní Africe je celá národnostní skupina, barevní (the coloureds), která vznikla mícháním Evropanů, Malajců (nebo spíše Indonésanů), původních obyvatel Křováků (Hottentotů) a černých Afričanů v počátečním období Kapské kolonie. Ale všechny tyto dřívější případy smíšených manželství jen vedly k vytváření nových společenských přehrad, protože byly založeny na vztazích nerovné moci.

Kastovní systém v Indii pravděpodobně vznikl jako stratégie potlačení rasového míchání, které nahlodávalo soudržnost a moc dobyvatelů. A o 3000 let později se v indických novinách stále ještě objevují inzeráty lidí hledajících partnera světlé pleti. V karibské oblasti jsou společenské třídy ještě ostřeji vymezovány barvou pleti: Jamaica zatím ještě neměla ministerského předsedu, který by měl alespoň nepatrné africké rysy. Bílá Amerika vyřešila ideologické nepříjemnosti s míšenci principem jedné kapky: podle tohoto pravidla např. jedna osmina africké krve už udělá z člověka černocha, těch zbývajících sedm osmin evropské krve nehraje žádnou roli. A rozvoj té pozoruhodně komplexní etnokulturní skupiny, která se začala objevovat před 300 lety v Kapsku, byl přerušen jejím rozdělením zhruba podle barvy pleti na bílé afrikánsky mluvící protestanty (kteří všechno vlastnili) a na barevné afrikánsky mluvící protestanty a muslimy (kteří dělali to co jim bylo nařízeno).

Ale to co probíhá v současné době má jiný charakter, protože tato nová mezirasová spojení jsou dobrovolná a rovná. Nejvýznamnější číslo týkající se nových mezirasových manželství je fakt, že bílé Američanky, které sloužily v amerických ozbrojených silách, si sedmkrát častěji než ostatní Američanky berou černé Američany. Proč? V amerických ozbrojených silách žije a pracuje hodně velká menšina černochů po boku jiných ras v nefalšovaně nerasové instituci, což je v americké společnosti téměř unikátní situace. Protože mnoho černochů jsou dlouhodobě sloužící profesionálové, mají také vysoké společenské postavení. A to úplně stačí k překonání celých století rasových předsudků. Ve skutečnosti se nikdy nejednalo o barvy pleti. Vždy se jednalo o moc.

Lidé jako Tiger Woods, kteří se narodili z mezirasových spojení ve společnosti s egalitárními hodnotami, se nenechají podrobit třídění podle barvy pleti. Bude to trvat ještě jednu nebo dvě generace, ale již teď lze říci, že staré rasistické hry jsou za námi a že budoucnoct bude světlehnědá.