James Craven: V čem jsou USA na prvním místě 11. 5. 1997

Jak tak Clinton a jiní stále mluví o tom jak "Amerika" a "my" jsme "číslo 1", myslel jsem si, že bychom tedy mohli vyjmenovat některé oblasti, v nichž "Amerika" je na prvním místě mezi 19 průmyslovými zeměmi. Následující údaje byly převzaty z knihy "We're Number One: Where America Stands - and Falls - in the New World Order" ("Jsme č. 1: Kde Amerika stojí - a padá - v novém světovém pořádku") autora Andrew L. Shapiro, Vintage, N.Y. 1992

Mezi 19 industrializovanými zeměmi světa zaujímá Amerika následující postavení (pokud není uvedeno jinak, všechny počty se rozumí vztažené na 100 000 obyvatel nebo, chcete-li, na hlavu):

 *----------------------------------------------------------------------*
 * James Craven       *"Zájem o člověka jako takového musí    *
 * Dept of Economics    * být vždy hlavním cílem veškerého     *
 * Clark College      * technologického úsilí, zájem o velké   *
 * 1800 E. McLoughlin Blvd. * nevyřešené problémy organizace      *
 * Vancouver, Wa. 98663   * lidské práce a distribuce zboží     *
 * (360) 992-2283      * takovým způsobem, aby se zajistilo,   *
 * cravjm@ooi.clark.edu   * že výsledky našeho vědeckého       *
 *              * myšlení budou pro lidstvo        *
 *              * požehnáním a ne prokletím.        *
 *              *  Na tohle nikdy nezapomeňte, když   *
 *              * přemýšlíte nad svými diagramy      *
 *              * a rovnicemi!"              *
 *              *  (Albert Einstein, Řeč v California   *
 *              *  Inst. Technology, 16. 2. 1931)    *
 *MŮJ ZAMĚSTNAVATEL NEMÁ NIC DO ČINĚNÍ S MÝM SOUKROMÝM/CHRÁNĚNÝM NÁZOREM*