Váleční zločinci ze 2. světové války v Kanadě 11. 5. 1997

Po druhé světové válce našli v Kanadě pravděpodobně útočiště stovky a možná i tisíce válečných zločinců z Německa a různých kolaborantů z okupovaných zemí hlavně z východní Evropy. V době studené války se s jejích vypátráním zřejmě nijak nespěchalo, teď už tu sice máme po nějakou dobu zákony, které umožňují jejich postih a deportaci, ta byla ale úspěšně zatím provedena pouze jednou, když v roce 1992 byl holandský kolaborant Jacob Luitjens deportován do Holandska. Další kolaborant odněkud ze Slovenska či Maďarska před několika lety zemřel, když se jeho deportace projednávala u soudu. Kanadský židovský kongres se obává, že při "rychlosti" s jakou kanadské úřady podezřelé vyšetřují, uniknou takto z důvodu vysokého věku spravedlnosti i všichni zbylí váleční zločinci, kteří ještě žijí. Proto podpořil činnost nezávislého, poněkud kontroverzního soukromého vyšetřovatele Steva Rambama z USA, který tvrdí, že vloni na podzim identifikoval v Kanadě celkem snadno asi 160 možných válečných zločinců (často prý jen prohlížením telefónních seznamů) a v případě sedmi z nich se mu i tajně podařilo natočit jejich inkriminující tvrzení, když vystupoval jako universitní profesor, který sbírá podklady pro jakousi studii. Vystoupil pak se svými zjištěními v americké televizi v pořadu, v němž byla Kanada vylíčena jako útočiště pro válečné zločince, což bylo nepříjemné pro kanadské úřady a policii, které tvrdily, že další válečné zločince už nemohou najít.

Aby se urychlil a usnadnil celý proces vyšetřování, Steve Rambam a Židovský kongres přisli s myšlenkou nabídnout každému válečnému zločinci či kolaborantovi, který bude ochoten svědčit proti jiným zločincům, mírnější zacházení. Steve Rambam byl na úplném začatku minulého měsíce i ve Winnipegu. Tvrdí, že ve Winnipegu a vůbec v celé Manitobě je těch starých válečných zločinců nejvíce, protože se tady snadno ztratí mezi velkým počtem obyvatel ukrajinského původu. Ve Winnipegu prý už našel dva bývalé příslušníky litevského komanda, které likvidovalo Židy, kteří jsou ochotni přistoupit na Rambamův návrh a svědčit proti svým dávným druhům. Od té doby se však zatím neobjevila jediná podrobnost o tom jak se celý případ vyvíjí a nakolik se Rambamova tvrzení podařilo ověřit.