Matematika a hudba — Zhoubná nemoc — Plovoucí platforma
— Spor o lososy — Volby — Švýcarsko
24. 5. 1997

Chcete-li, aby vaše dítě vynikalo ve fyzice, matematice a podobných vědách, nemáte ho v předškolním věku posazovat za klávesnici počitače, ale raději za klávesnici klavíru. Struktura hudební skladby se většinou řídí přisnými pravidly, která mají blízko k matematice. Odborníci zabývající se činností mozku přišli na to, že výuka hudby u malých dětí stimuluje i ta centra v mozku, která provádějí matematické operace.

Tým toronských lékařů oznámil, že se jim podařilo snížit úmrtnost u "choroby požírající svaly" až o 50%. Jedná se o infekci streptokokem, který v hojném množství napadá každého člověka a normálně způsobuje lehká onemocnění jako je bolení krku. Jen v malém počtu případů (jen asi 100 v celé Kanadě ročně, počet však stále roste) vede tako infekce k prudkému streptokokovému šoku, který spůsobuje selhání orgánů a prudký úbytek svalové hmoty, a který byl dříve fatální v 70 až 90% případů. Tato nemoc byla v r. 1994 dramaticky předvedena Kanaďanům, když jí byl postižen dnešní quebecký premiér Lucien Bouchard. Ten byl také jeden z prvních, kdo měl prospěch z nové metody torontského lékařského týmu, která na něj byla aplikována, když už byl velice blízko smrti. Nakonec vyvázl jen s amputací nohy. Lečba spočívá v použití protilátek, které se přirozeně vyskutují v krvi. Tyto protilátky jsou extrahovány z krve mnoha zdravých dárců, smíchány v malé lahvičce a intravenózně dodány pacientovi.

V Bull Arm na Newfoundlandu byla dokončena stavba obří plovoucí platformy určené pro těžbu ropy na podmořském naležišti Hibernia u mělčin Grand Banks u pobřeží Newfoundlandu. Platforma váží 600 tisíc tun, je vysoká 224 metrů, její stavba trvala sedm let a skeptici nevěřili, že bude kdy vůbec dokončena kvůli neustálým problémům s financováním celého projektu. Její budoucí působiště je vzdáleno 315 km od místa stavby. Táhne ji tam šest vlečných člunů průměrnou rychlostí 2,7 km/hod. Na cestu vyrazily včera. Na její trase se vyskutují plovoucí ledovce. Jejich odstraňování z cesty má na starosti několik doprovodných lodí vybavených obrovskými lasy, která omotávají kolem překážejících ledovců a odtahují je pak do bezpečné vzdálenosti. Zatím bylo takto nutno už jeden ledovec ulovit a odtáhnout. Platforma začne vrtat do dna 15. srpna a první vytěžená ropa se očekává v prosinci. Platforma má přinést toužebně očekávaný nový zdroj příjmů pro atlantické pobřeží Kanady postižené již několik let úplným zákazem lovu tresek, který tam býval hlavním zdrojem obživy. Zákaz byl nařízen federální vládou poté, co nadměrný rybolov tresky téměř vyhubil. Má umožnit obnovení stavů tresek. Není jasné jak dlouho to bude trvat a jestli se tresky vůbec vrátí. V současné době panuje na Newfoundladu veliká nezaměstnanost.

Na druhé straně Kanady v Britské Kolumbii se právě zase naplno rozhořel spor s Američany o kvóty lovu pacifických lososů. Podle dříve uzavřených dohod mohou rybáři obou zemí vylovit maximalně takové množství lososů, které se vylíhlo v řekách příslušné země. Kanadští rybáři tvrdí, že Američané vyloví až o čtyři milióny lososů ročně více, což působí kanadským rybářům škodu 60 miliónů dolarů. Protože Američané přerušili vleklá vyjednávání o tomto problému, premiér Britské Kolumbie včera zrušil americkému námořnictvu smlouvu o používání podmořské střelnice na Vancouverské ostrově, kde Američané testovali torpéda (bylo to pro ně velice výhodne, protože charakteristika dna tam umožňuje vylovit snadno zpět všechna torpéda v pokusech použitá, což jim uspoří spousty peněz a proto o tu základnu dost stojí). Američané používali tuto základnu na základě smlouvy, která se obnovovala každých 10 let, po jejím posledním vypršení vloni v létě smouva zatím nebyla formálně obnovena. Američané dostali lhůtu 90 dní na vyklizení základny. Zástupci Státního departmentu se nechali slyšet, že budou uvažovat o odvetných opatřeních. Vypovězení bylo zamýšleno hlavně jako nátlak na kanadského ministra zahraniči v Ottavě, aby začal něco dělat pro vzdálenou Britskou Kolumbii a přinutil Američany k vyjednávání o problému lovu lososů. Ten se hned včera opravdu spojil s paní Albrightovou a oznámil, že vyjednávání o lososech bude obnoveno. Mají na to těch 90 dní.

Už jsem psal, že tu právě probíhá federální volební kampaň. Jakýsi svaz bytových družstev byl po minulých vobách zklamán, že zvolení poslanci po předchozích volbách nedodrželi svoje ústni sliby, které svazu dali. Proto letos vyžadoval takové sliby písemně (požadoval jen slib, že v případě zvolení pošle poslanec příslušnému ministrovi dopis upozorňující na existenci a potřeby bytových družstev) - doporučuje svým členům volit jen poslance, kteří jsou ochotni takový slib udělat; našlo se jich asi 70. Jenže se ukázalo, že podle kanadského volebního zákona je jakýkoliv písemný slib učiněný kandidátem do parlamentu voličům před volbami krimináním činem! Protože by takový slib prý omezoval svobodu jednání poslance po zvolení. Jaký smysl pak ale volby vlastně mají?

Obranu proti nadávným nařčením ze strany USA, že pomáhalo Německu prodloužit válku, má vést komise, kterou Švýcarsko právě ustavilo. Její předseda měl včera dlouhý interview v rádiu CBC v pořadu As it happens. Říkal, že každá země má svá nepříliš slavná období, že Švýcarsko lituje některých svých činnů z druhé světové války jako např. odmítnutí přijmout asi 30000 židů, kteří pak byli místo toho vyhlazeni, že to ale Švýcarsko obklopené kolem dokola nacisty a fašisty vůbec nemělo lehké, a že naprosto není pravda, že by obchod se Švýcarskem pomohl Německu prodloužit válku.