Vánoce — Zpronevěra — Lítost 6. 1. 1998

Dnes slavili kanadští Ukrajinci (téměř polovina Manitoby) a Arménci pravoslavné Vánoce. Také Inuiti (Eskymáci) na Labrádoru dnes měli hlavní vánoční oslavy - tzv. Nalijukův den (nebo se mu též říká Starovánoční den). Děti dostávají dárky, které jsou poschovávané někde kolem domu a musí si je samy najít. Nalijuk je zřejmě jejich stará bájná postava. Mladíci představující Nalijuky oblečené v tradičních šatech z kůže chodí po ulicích a prohánějí hlavně mládež. Když někoho chytnou, musí jim zazpívat. Když to neumí dostane klackem. Nebo když nějaký kluk zlobil celý rok, dostane taky. Za to, že slaví Vánoce až dnes můžou Moravští bratři, kteři k nim před několika sty lety (po vyhnání z Čech) přinesli křesťanství. Moravanům se nelíbili jejich "pohanské" oslavy zimního slunovratu kolem 21. prosince a tak jim hlavní oslavy Vánoc stanovili až na Tři krále, který byl pro Moravské bratry důležitým dnem - co nejdále od zimního slunovratu. Moc se to asi nepomohlo, tradiční Nalijuk je stále součastí jejich oslav i když je někdy ztotožňován s Ježiškem.


Dnes byl v Bostonu odsouzen k pokutě jednoho miliónu dolarů a k podmínce na jeden rok Alan Eagleson - kdysi nejmocnější muž ("car") kanadského hokeje - hlava asociace hráčů NHL, za to, že zpronevěřil velké sumy z penzijního fondu hráčů a část jejich platů. I on byl považován za jakéhosi kanadského "svatého" díky popularitě hokeje v Kanadě - je členem kanadské Hokejové haly slávy a na lavici obžalovaných seděl s nejvyšším kanadským řádem přípíchnutým na hrudi. Zítra předstoupí před kanadský soud v Torontu, který ho za totéž odsoudí na 18 mesíců do vězení. Trest vězení nastoupí ve čtvrtek. Tyto předem dohodnuté tresty jsou výsledkem tzv. plea bargaining, které se tady v severní Americe dost často provozuje (a které se mi osobně moc nelíbí). Aby ulehčil práci (výlohy) úřadům, když už je stejně jasné, že na něj něco vědí, obviněný přestane všechno zapírat, přizná se oficiálně alespoň k něčemu - tím odpadne nutnost to u soudu pracně dokazovat a za to dostane nižší předem dohodnutý trest, o čemž se sepíše oficiální smlouva.

Alan Eagleson dlouho zapíral a spousty lidí nechtěli uvěřit, že se podílel na něčem špatném. V Kanadě by asi nikdy nebyl odsouzen, kdyby se do tohoto nevložily americké soudy. Soudce dnes v Bostonu prohlásil, že Eagleson dostane další trest v Americe, nebude-li zítra odsouzen v Torontu k těm dohodnutým 18 měsíců (z nichž si možná odsedí jen tři - pak bude mít nárok na propuštění za dobré chování). Pak ho ovšem budou čekat dlouhá léta civilních soudních procesů, v nichž hráči budou chtít zpronevěřené peníze zpět.


Zítra má v Ottawě kanadská vláda oficiálně vyslovit lítost (což je o něco méně než omluva) nad zacházenim s prvními obyvateli země (Indiány, Inuity a Métis, což jsou potomci prvních francouzských lovců a jejich indiánských manželek) v minulosti. Hlavně nad pokusem o jejich násilnou asimilaci, který probíbal až do začátku 70. let v tzv. rezidenčních (internátních) školách, do níž byly indiánské děti často násilím proti vůli svých rodičů po několik generací odváděny z rodin. Asi 300 miliónů dolarů má být věnována na kompenzace pro dosud žijící lidi, kteří těmito školami prošli.

Také má dojít k oficiálnímu prohlášení Louise Riela za jednoho z otců Kanadské konfederace. Louis Riel byl Métis, který zorganizoval první vládu u nás v Manitobě, byla to vláda složená ze zastupců lidí, kteři tu tenkrát žili, což byli hlavně Métisové. To se ale nelíbilo federální vládě v Ottawě, prohlásila ho za rebela, kvůli němu byla ustavena Severozápadní královská jízdní policie - předchůdkyně dnešní federální Kanadské královské jizdní policie, která se vydala sem na tehdejsí Západ (dnes střed Kanady) Rielovu "vzpouru" potlačit. Riel byl někdy v roce 1885 pověšen jako zrádce. Před asi 10 lety byl právně rehabilitován (nepřipomíná vám to něco?). A zítra má být jeho role při vzniku Manitoby tedy oficiáně uznána. Métisové (včetně přímých potomků Louise Riela) říkají, že to nestačí, že většina Métisů byla také vyhnána ze své půdy a chtějí ji zpět, o čemž zatím vláda nic neříká.