Pravidla války založená na zdravém rozumu

Překlad závěru článku
Válka proti Jugoslávii: Osobní odysea

Celý článek bude otištěn v červnovém zpravodaji West Coast Libertarian Foundation (viz autorská práva)

Autor Paul Miniato z Vancouveru zřejmě strávil celých 80 dní sledováním a katalogováním více než 2000 zpráv a jiných zdrojů informací o konfliktu v Kosovu, které shromáždil na www.intouch.ca/miniato/kosovo.htm. V tomto článku popisuje mentální proces, který prodělal při seznamování se se skutečnými fakty skrývajícími se za válkou v Kosovu. Na jejím úplném začátku byl přes jisté nemalé pochybnosti ochoten uvažovat o standardním tvrzení médií, že si Jugoslávie trochu bombardování zaslouží. Brzo se však stal přesvědčeným a aktivním kritikem vojenského řešení, které NATO zvolilo a všech manipulací médií, které provázely rozpad bývalé Jugoslávie. Přeložil jsem zde (zatím?) alespoň úplný závěr článku. MK

. . . . .
 

Proč je stoupenec libertarianismu překvapen?

Zdá se mi, že jsem během této války prodělal velkou transformaci. Před třemi měsíci jsem byl ochoten věřit, že NATO je součástí infrastruktury, která chrání moji bezpečnost a svobodu tady v Kanadě. Dnes už ne. Zahraniční politika je zřejmě příliš důležitá věc na to, aby byla ponechána vládě.

Zakladatelé USA měli pravdu. "Pokojný obchod se všemi národy. Intrikánské aliance s nikým." Musíme navazovat styky po celém světě mimo vládní struktury: prostřednictvím obchodu, s pomocí humanitárních organizací a osobních styků. Jak řekl Vince Miller z ISIL, musíme vytvořit "Spojené národy (státy) bez států."

 

Apendix: Pravidla války založená na zdravém rozumu

V dlouhých hodinách, které jsem strávil snahou o porozumění spletence bálkánské politiky a machinací NATO, jsem se snažil přijít na soubor principů, kterými by se měla řídit racionální zahraniční politika. To, co jsem objevil nebyl komplikovaný soubor geostrategických konceptů, ale jen jednoduchý soubor myšlenek založených na zdravém rozumu. Mnohý z těchto principů používají učitelky mateřských škol dohlížející na své sveřence při hraní.

Těmto principům jsem začal říkat "pravidla války založená na zdravém rozumu". Uvádím je zde bez vysvětlení (což znamená, že o některých z nich budete muset přemýšlet).

 

Oddíl 1: Válka a mír

Section 2: Vláda

Section 3: Rasismus. předsudky a 'etnické čištění'

Section 4: Rozum a přesvědčování

Section 5: Svobodní lidé

Section 6: Cíle a prostředky

 

Odkazy a poděkování

V tomto článku nenajdete odkazy. Čtenáře, kteří mají zájem, zvu, aby si našli sami příslušné zdroje a dospěli k vlastním závěrům. Mohou přitom začít s odkazy, které jsem sesbíral na www.intouch.ca/miniato/kosovo.htm .

Během posledních tří měsíců mi mnoho lidí poskytlo povzbuzení a pomoc. Rád bych tu poděkoval za jejich podporu, díky níž bylo tento těžký čas možno přežít o něco snadněji.

Paul Miniato
Vancouver, BC, Canada
13.-19. června 1999


Copyright Notice

Článek je možno volně přetisknout, za přespokladu, že bude doprovázen následujícím sdělením:

Reprinted with permission from the West Coast Libertarian
922 Cloverly St.,
North Vancouver, BC
Canada V7L 1N3
(Roční předplatné: $20)

Přeložil M. Kolář

Oceníme zaslání kopie přetisku.