Nová generální guvernérka Kanady se narodila v Hong Kongu 10. 10. 1999

26. generálním guvernérem Kanady byla jmenována zasloužilá televizní novinářka a producentka Adrienne Clarkson, která byla ve čtvrtek slavnostně uvedena do úřadu. Je jí 60 let. Do Kanady přišla v r. 1941 se svou rodinou, která uprchla před japonskou invazí Hong Kongu. Ve funkci generálního guvernéra Kanady se již vystřídali Kanaďané francouzského, ukrajinského a akádijského původu. Číňanka narozená mimo Kanadu je ale dost velká novinka.

Adrienne Clarkson chce ve svém novém úřadě být velice aktivní při podpoře rozvoje multikulturalismu kanadské společnosti, aby se lidé nejrůznějšího etnického původu mohli plně zapojit do kanadské společnosti. Ve svém nástupním projevu pronesla zajímavou myšlenku o dvou typech lidských společenství (států). Domnívá se , že pravděpodobně od nepaměti se lidské společnosti dělily na odpouštějící a trestající. Trestající jsou ty, které nikdy nezapomenou na křivdy minulosti, do nekonečna se za ně snaží mstít a tak nejsou nikdy schopné přerušit kruh násilí. Odpouštějíci společnosti jsou ty, které jsou schopné na staré křivdy zapomenout a bývalé protivníky dovést ke spolupráci. Podle ní Kanada, přes všechny své četné potíže a nedostatky, patří mezi společnosti odpouštějící.

V jejím myšlení o těchto otázkách hrají jistě roli i osobní zkušenost její rodiny, která přišla do Kanady v době, kdy ještě všichni Asiaté byli považovány za v podstatě méněcenné, neschopné se stát plnohodnotnými Kanaďany, byť třeba třeba žili v Kanadě po generace a bojovali v kanadské armádě. Teprve až v r. 1949 byl příslušný diskriminační zákon zrušen a Kanaďané asijského původu dostali plné občanství a směli se poprvé v historii Kanady účastnit voleb. Od té doby byl učiněn obrovský pokrok zviditelněný právě současnou funkcí Adrienne Clarkson.