Víte, že pásmo příbřežních vod USA - 10. 10. 1999
- tzv. výlučná ekonomická zóna sahající 200 námořních mil (370 km) od pobřeží, nad kterou vyhlásil svrchovanost president Reagan v r. 1983 - má větší plochu než povrch pevné země tvořící území USA a všech ostrovů, které jim patří? Je to díky poloze mnoha malých ostrovů kolem Aljašky a uprostřed Pacifiku.
Na vedlejší mapě jsou všechny tyto americké vody zobrazeny žlutě. Mapa pochází ze stránky Geologické služby USA popisující průzkum této příbřežní zóny, o níž (o jejímž minerálním bohatství) je toho zatím známo jen hodně málo.