Další loď s Číňany dorazila k Vancouverově ostrovu 1. 9. 1999

Navzdory veškeré moderní pozorovací technice (letadla, satelity) se další lodi pašující ilegálně přistěhovalce z čínské provincie Fujian podařilo nepozorovaně se dostat až do bezprostřední blízkosti Vancouverova ostrova. Bylo na ní 180-200 lidí, plavba z Číny jim trvala 72 dní a loď byla ještě v horším stavu než ty dvě předchozí. Včera byli její pasažéři převezeni do přístavu Gold River.

Posledně jsem psal, že z druhé lodi bylo 70 příchozích okamžitě deportováno. Ve skutečnosti se původně jednalo o příkaz k deportaci pro 78 osob. Později se zjistilo, že se stala chyba, dvacet nich při prvním pohovoru mluvilo o tom, že budou žádat o azyl a tako skutečnost nebyla sdělena lidem, kteří rozhodovali o jejich osudu. Nakonec se to vyjasnilo a byla nařízena deportace jen 57 lidem z druhé lodi a dalších 74 požádalo o azyl. Není mi jasné, jestli deportace již byla provedena.

Začínají se vyřizovat žádosti o azyl 123 příchozích z první lodi. Zdá se, že imigrační úředníci jsou na žadatele hodně přísní. Zatím prvnímu z nich, 16tiletému mladíku byla žádost zamítnuta. Nevěřili mu, že byl doma pronásledován za to, že maminka byla křesťankou a tak mu tedy tetička zaplatila u pašeráků místo na lodi, aby pronásledování unikl.

Sedm lidi z první lodi se ke slyšení vůbec nedostavilo, byl na ně vydán zatykač, 69 se dostavilo. Přesto bylo rozhodnuto, že žadatelé o azyl z dalších dvou lodí budou internováni dokud se jejich žádosti nebudou projednávat.

BC vláda hledá mandarínskou čínštinou mluvící pěstouny pro 75 nezletilých ve věku 11 až 18 let z prvních dvou lodí. Jejich zaopatřování totiž stojí vládu $8200 za jedno dítě za měsíc. Do 18. 8. bylo již na ilegální přistěhovalce z prvních dvou lodí vydán jeden milión dolarů.

Co si o tom myslí Kanaďané si můžete přečíst v tomto dlouhém souboru dopisů posluchačů a diváků CBC. Vesměs požadují přísnost a okamžitou deportaci přivandrovalců. Spíš jen vyjimečně se jich někdo zastane. Jeko třeba muž s čínským jménem, který psal, že se jedná o velké pokrytectví, protože kromě Indiánů jsme tady v severní Americe všichni dost čerství přivandrovalci a nedávní předkové těch, kteři se teď tolik rozčilují, sem přišli sebrat Indiánům zem a zabíjet je, zatímco současní, byť ilegální, přistěhovalci z Číny přicházejí v míru a mají zájem o pokojné soužité se starousedlíky.

Nebo jiný dopis nazvaný "Tři miliardy lidí jdou každodenně spát hladoví" od pana Charlese Hooda z Ontaria:
"Od té doby co Evropané dorazili ke břehům severní Ameriky existuje pro některé lidi problém přistěhovalců zatímco pro jiné vidina nových možností. Každý člověk na tomto kontinentě nebo jeho předkové sem přišli odjinud. Jaké právo má kdokoliv z nás odpírat jiným stejné možnosti, kterým se těšíme my?
Tři miliardy lidí jdou každodenně spát hladoví. Proč jim naše společnost odpírá privilegia, která jsme si sami nevysloužili, ale narodili jsme se s nimi. Kanada potřebuje přistěhovalce, takto byla vybudována a jedině tak může růst v budoucnu.
Nebuďme sobečtí. Nesnažím se ospravedlňovat ilegální přistěhovalectví, pouze chci říci, že naše požadavky jsou příliš vysoké. Většina z nás (kteří jsme se tu narodili) by nesplnila požadavky kladené na nové přistěhovalce, což by nám mělo něco napovědět o naší imigrační politice."

Souhlasím, bez hysterie studené války bych se sem dnes taky nedostal.


Vystěhovalectvi z Číny je celkem nová záležitost. Odejít z rodné vsi a přestat se starat o hroby předků bylo velice nekonfuciánské. V r. 1712 vydal čínský císař dekret, který nařizoval setnout při návratu hlavu každemu, kdo odešel z Číny. V r. 1788 ale už přicházejí první Čínaně do Kanady - 70 tesařů z Macaa, kteří tu stavěli lodě a pak se přiženili na Vancouverův ostrov a a časem splynuli beze stopy s ostatním obyvatelstvem. Další Číňané sem dorazili po 70tileté přestavce. O tom všem se lze dočíst zde.


Austrálie též v posledních letech zaznamenává příliv ilegálních přistěhovalců z Asie po moři. Jsou na ně zřejmě mnohem přísnější než Kanaďané a nejspíš je většinou posílají obratem domů. Kanaďané mají špatné svědomí s parníkem St. Louis, na němž před 2. světovou válkou připluli ke břehům Kanady židovští uprchlíci z Německa a východní Evropy (i z Prahy). Po 10 dnech marných žádostí o povolení přistát je Kanaďané poslali zpět do Evropy ...