Francouzi (a všichni ostatní) v Manitobě 23. 2. 1998

Včera ve Winnipegu skončil desetidenní Festival du Voyageur, který se už skoro 30 let koná vždy v polovině února ve francouzské čtvrti St. Boniface, což bylo první město na území dnešního Winnipegu a dodnes je to centrum francouzsky mluvících Manitobanů. Voyageurs ("cestovatelé") byli hlavní oporou obchodu s kožešinami na severu severní Ameriky před 300 lety. Na svých velkých kanoích vyráželi z Montrealu na mnohaměsíční putování po řekách severní Ameriky. Při hledání nových lovišť kožešinových zvířat tak prozkoumali velkou část kontinentu. Obchod z kožešinami je jedním z hlavních témat Festivalu du Voyageur, jehož mnoho akcí probíhá kolem repliky pevnosti (dřevěné palisády) Gibraltar z r. 1809 (která původné stála v centru dnešního Winnipegu), která sloužila voyageurům za opěrný bod. Dalším tématem je oslava kanadské zimy - u příležitosti festivalu vyrostou po celém St. Bonifacu a hlavně kolem Fort Gibraltar stovky soch ze sněhu. A asi nejhlavnějším tématem je oslava francouzké kultury - v době festivalu se koná asi 400 nejrůznějších představení kde se mluví převážně francouzsky. Celý festival je organizován 2000 dobrovolníky.

Letošní festival charakterizovalo nezvykle teplé počasí, které přispělo k velké návstěvnosti. Sochy ze sněhu tím ovšem velice utrpěli, včera z nich byly většinou jen hromady sněhu, některé z nich z bezpečností důvodů rozbili sami pořadatelé. Je tady tolik teplo, že ty zbytky nebohých soch jsou málem už poslední zbytku sněhu ve Winnipegu (a mimo město už taky hodně prosvítá holá zem). Včera většinu dne mírně pršelo a tak Festival du Voyageur skočíl v obrovském bahništi. (Ve středu se má prý zase ochladit trochu pod nulu a má napadnout nový sníh.)


Zmiňoval jsem se už několikrát o tom, že až polovina z téměř miliónové populace Manitoby má alespoň trochu ukrajinské krve. V dnešní době se z nich k ukrajinskému původu ale hlásí mnohem méně. Při sčítání lidu v r. 1996 udalo ukrajinský původ jen 159735 Manitobanů (z toho jen 58585 udalo pouze ukrajinský původ, ti ostatni maji i jiné než ukrajinské předky). V r. 1991 se k ukrajinskému původu hlásilo 165955 lidí, z toho 74285 melo jen ukrajinský původ). V současné době je největši skupina Manitobanů, kteří udávají pouze jediný etnický původ, kupodivu německého původu (77950 lidí). Pro zajímavost v následují tabulce (převzaté z Winnipeg Free Press) jsou počty lidí z 22 největších etnických skupin Manitoby, kteří uvedli jediný etnický původ při sčítáních v r. 1996 a 1991:

Původ19961991
francouzský3350053585
anglický63920121960
čínský1115011145
italský78208125
německý7795093995
skotský2544038295
irský1351521915
domorodý (indiánský)8046555125
ukrajinský5558574285
holandský1560024460
polský1752521605
portugalský90458215
filipínský2317522045
židovský902512285
řecký15252075
jamajský1830455
vietnamský20853005
maďarský26403210
libanonský275290
španělský15301475
haitský14020
korejský910925