Subject: Y2k
From: Karel Volf
Date: 12 Aug 2005 01:26:11 -0000
To: M. Kolar

Vážený pane Koláři,
zcela náhodně jsem narazil na Vaši stránku http://zzk.mkolar.org/2000/y2k.html, a protože jsem svého času vedl několik polemik na toto téma, nedá mi to a musím reagovat.

Již na základní škole jsme se všichni učili, že za letopočtem (na rozdíl od jiných čísel v datu) nepíšeme tečku. Tato zdánlivá maličkost je paradoxně rozhodující faktor, který určuje kdy vlastně začalo 21. století.

Jedná se totiž o to, že letopočet NENÍ pořadové číslo, ale POČET (jak ostatně naznačuje i slovo leto-počet). Roky se tedy počítají a počítají se vždy jen "hotové kusy", v tomto případě uplynulé roky.
Stejně tak, jako se počítají i hodiny a minuty.

To znamená, že od bodu nula začal sice běžet PRVNÍ rok našeho letopočtu, ale do doby než uplynul to stále bylo NULA roků. A JEDEN rok to byl teprve až ten první uplynul CELÝ. Takže když se objevil rok 100, uplynulo celé století a žádný rok nechybí. Stejně tak v roce 1999 na Silvestra o půlnoci uplynulo od bodu nula 2000 let a tím skončilo 20. století.

Je to úplně stejné, jako když při fotbale na hodinách naskočí 20 minut, tak přesně od té doby běží 21. minuta zápasu. Když na počítadle kilometrů na tachometru naskočí číslo 2000, přesně od té chvíle jede vozidlo první metry 3. tisícovky.

To je neúprosná matematika a nemá na ni naprosto žádný vliv co se kolem letopočtu dělo v minulosti. Rozhodující je pouze to, jak tento údaj používáme dnes.

Tvrzení, že 21. století začalo až v roce 2001 by bylo pravdivé POUZE v případě, že bychom za letopočtem začali psát tečku.

S pozdravem
Karel Volf