Ledové kry nad hlavou 28. 3. 2001


Řeka La Salle, 6. 3. 2001 (foto: Zuzana Kolářová)


Když vloni v půlce listopadu začalo pořádně mrznout, hladina Červené řeky (Red River) ve Winnipegu byla několik metrů nad normálem a dokonce hrozila možnost povodně. Voda z Červené řeky se rozlila i daleko do jejich přítoků, mezi jiným i do malé řeky La Salle na jihu od Winnipegu. Ještě po více než čtyřech měsících jsou v jejím okolí alespoň v délce osmi kilometrů stopy po této povodni vysoko nad současnou zamrzlou hladinou říčky a i vysoko nad jejími břehy ve formě zbytků ledového pokryvu ve výši rozvodněné hladiny z listopadu namrzlých na kmenech stromů - např. v polovině ptačí budky uprostřed snímku. Asi o dva metry níže je u břehu dobře viditelná pozdější uroveň hladiny ve výši tlusté ledové desky zamrzlé do břehu. I ta byla alespoň metr nad současným normálním ledovým pokryvem.

V zima slouží tato říčka jako oblíbená trasa pro sněžné skútry a je na ní i pěkné lyžování. Letos tam ty četné zbytky povodňové hladiny vysoko na kmenech stromů vytvářely obzvláště zajímavou scenérii.