Fotografie lesa v centru Quathiaski Cove - část 2 - 11.12. 2014

(Mohutné stromy rostoucí na pařezech a tlejících kmenech, mech, rosolovité houby, ...)

První, úvodní část je zde.

Začnu s několika "kuriozitami." Po nich je na zbytku stránky dalších 39 snímků nebo videí většinou stoletých stromů rostoucích na starých pařezech nebo padlých kmenech, které pomalu mizí v jejich útrobách. To všechno na ploše o velikosti asi 6 hektarů.

Na prvním snímku nalevo je pařez prorostlý kořeny jiného stromu ze sousedství, které rostou obráceně - ze země nahoru dovnitř pařezu! Muselo v něm být něco dobrého, když začal tlít. Viditelné se staly až po úplném rozpadu dost velké části pařezu. Jsou takové kořeny i v jiných pařezech? Na pravém snímku pak je jasně viditelný zásek, do něhož bylo vetknuto prkno sloužící jako platforma pro dřevorubce: Kliknutím na většinu fotografií se zobrazí jejich větší verze

parezy793 parezy819

Pařez zlomený vejpůl, když se začal naklánět ještě relativně mladý strom s ním srostlý, jehož kořeny starý pařez zcela prorostly. Je možné, že díky tomu pařezu k němu přirostlý strom zatím nespadl úplně:

parezy798
Video 8 s

Tyto jasně oranžové houby na stromě nalevo a na zapomenutých špalcích na pravém snímku nazývá můj atlas hub Čarodějničino máslo (Witch's Butter; tremella mesenterica). Prý jsou neškodné (tj. poživatelné), ale bez chuti (zřejmě nechutné). V době sucha jsou tvrdé, seschlé a nenápadné. Při dešti nabobtnají, zželatinují a jsou zdaleka viditelné:

parezy811 parezy814

Některé stromy jsou porostlé tlustou vrstvou mechu. Jedná se zřejmě o neparazitickou symbiózu, protože rostlinky mechu si neberou živiny ze stromu ale ze "vzduchu" - z vláhy v kůře stromů, do níž kořeny mechu nepronikají, jen se k ní lnou:

parezy779 parezy780

Některé pařezy viditelně sloužily v minulosti jako místa hry pro děti. Ten napravo má zbytky stupínků vedoucích k měkké sedačce na vršku. Na pravém snímků je vidět "most" spojující dva sousední pařezy:

parezy823 parezy824

Největší potok v tomto lese, už po opuštění mini-kaňonu (na samém konci ho můžete i trochu slyšet v posledním videu). Na pravém snímku v něm leží opuštěný odříznutý kus kmene o průměru alespoň 1,5 m. Nebo je to také pařez, podemletý, který spadl do potoka? Je v té vodě nějaký zachovalý. Roste na něm nepříliš velký cedr, jehož kořeny z něj napravo vylézají do vody:

parezy815 parezy830

Jedna z obětí vichřice z noci z 8. na 9.12. - dvakrát přelomená osika na okraji malé bažiny přeměněné nedávnými lijáky v jezírko: zlamana-osika

Méně nápadné než vysoké pařezy je spousta spadlých kmenů často schovaných v kapradí v různém stupni rozkladu, z nichž také vyrůstají velké stromy. Často jich na jednom padlém kmenu vegetuje i několik. Stejně jako vršky pařezů i vyvýšený povrch padlých kmenů zřejmě poskytoval novým semenáčům výhodu při startu do života oproti větší tmě při povrchu země: parezy775 parezy777 Obzvláště na dalším snímku je dobře vidět jak se kořeny "mladých" (tj. ještě stojících) stromů vinou kolem padlých kmenů a nakonec je zcela prorůstají. Zřejmě tam nacházejí nejenom rezervoár vláhy, ale i živiny uvolňované při rozkladu starého dřeva: parezy791 parezy792

A dále už jsou jen samé staré pařezy. Většinou na nich něco roste, alespoň keře salalu nebo huckleberries. Většinou jsou ještě dobře vidět. Jsou ale i takové, které už skoro úplně zmizely mezi srůstajícími kořeny stromu, který na nich vyrostl: parezy828

parezy772 parezy832
parezy774 parezy776
parezy781 parezy783
parezy784 parezy785
parezy789 parezy790
parezy794 parezy799
Na dalším snímku nalevo je případ, kdy původní pařez už je viditelný jen v této jediné štěrbině po celém obvodu stromu:
parezy802 parezy806
parezy807 parezy808
parezy809 parezy810
parezy817 parezy818
parezy822 parezy827
parezy829 parezy833
parezy834 parezy835
parezy836 parezy837
parezy838 parezy839
Video 27 s
Video 18 s
Video 7 s
Video 25 s