Manitoba Warriors, winnipegský indiánský "uliční gang" má stránku na Webu 11. 4. 1997

Nedávno jsem psal o vraždě, která byla údajně důsledkem rivality dvou indiánských (po)uličních gangů (street gangs), které se nazývají Indian Posse a Deuce. Deuce je údajně mládežnickou větví nejznámnějšího winnipegského "indiánského gangu" Manitoba Warriors (manitobští válečníci). Dnes ráno jsem slyšel v rádiu zprávu, že Manitoba Warriors mají stránku na Webu a že ji winnipegská policie ostře sleduje. Celkem snadno jsem ji našel, odkaz na ní je tady. Vůbec nevypadá jako stránka nějaké zločinecké organizace, je tam ale rozhodně spousta zajímavých informací z "Indian Country" (indiánské země, tímto termínem dnešní Indiáni často označují svoje společenství, komunity, rezervace, organizace, kulturu, atd.).


7. 3. 99: Dnes na té stránce témeř nic nezůstalo, viz poznámka na konci.

Manitoba Warriors (MW) sami sebe označují za nezávislou organizaci, která není financováná žádnou vládou, která bojuje za práva Indiánů a proto je policii trnem v oku. Na jejich stránce Vám asi nejprve padne do oka článek o Brianovi Contois, o němž se tam tvrdí, že byl nedávno nespravedlivě uvězněn. Pro Vaši informaci, Brian Contois je bývalý člen vedení MW, kterého vrchní náčelník manitobských Indiánů nedávno najmul asi na tři měsíce jako poradce do nějaké komise, jejímž úkolem je vymyslet, jak mládež odlákat z pouličních gangů. Hned nato se strhl veliký povyk, hlavně ze strany policie, ale i některých indiánských náčelníků z jižní Manitoby, že bývalý gangster nemůže být takovým úkolem pověřen, že toho nejspíš jen využije k verbování nových členů do gangů. Objevila se obvinění, že MW ovládají mnoho rezervací. Policie vytáhla na Contoise nějaké staré obvinění a posadila ho do vězení. Pak bylo slyšet zase jiné hlasy, od jiných indiánských náčelníků, že je to škoda, že Contois byl jediný, kdo mohl možná problém gangů vyřešit. To všechno se bylo možno dozvědět z "mainstream" sdělovacích prostředků (mainstream = většinová společnost). Už dávno jsem neměl čas získat nějaké čerstvé informace přímo z "Indian Country".

Neuvědomuji si vlastně, že bych slyšel o nějakých zločinech, kterých by se MW v poslední době dopustili. Proto jsem dal nahoře označení "indiánský gang" do uvozovek. Může být docela dobře pravda, co o sobě na své stránce tvrdí. Vztahy mezi Indiány a "bílou" (mainstream) společnosti v Kanadě zdaleka ještě nejsou bezproblémové. Policie i dnes může někdy mít problémy s nestranností (V Ontariu např. zrovna probíhá proces s policistou, který v září 1995 zastřelil jednoho Indiána při indiánské okupaci provinčního parku Ipperwash, o němž Indiáni tvrdí, že jim podle smluv náleží a zrejmě mají pravdu. Konsistentně tvrdí, že při okupaci byli zcela neozbrojeni, což je velice pravděpodobně také pravda. Jednalo se o prvního zabitého Indiána při sporu o území asi po 100 letech).

Stránka MW je vystavena v Geocities někde v Los Angeles, kde na ní winnipegská policie nemůže (alespoň ne nijak snadno), takže tam nejspíš chvíli zůstane.


7. 3. 99: Stránka MW se od té doby změnila, zůstal na ní jen znak, e-mail adresa a PGP klíč. V Geocities jsem ale našel jinou stránku, která mluví o MW dost pozitivně a vlajka MW je uvedena mezi oficiálními vlajkami kanadských indiánských kmenů.

Koncem minulého roku bylo ve Winnipegu pozatýkáno větší množství příslušníků MW a obviněno z provozování prostituce, prodeje drog, atd. Pro jejich soudní proces se staví nová soudní budova se zvýšenými bezpečnostními opatřeními. Na financování jejich obhájců bylo určeno asi 6 miliónů dolarů. Možná kdyby alespoň část těchto peněz byla v minulosti raději použita na vzdělání a integraci příslušníků gangů do společnosti, problém gangů by dnes neexistoval. Na druhé straně sebeušlechtilejší věc (jako je náprava minulých nespravedlností proti příslušníkům své etnické skupiny) nemůže ospravedlnit nové násilí a nezákonnou činnost. Ty ji jen můžou zdiskreditovat.