Boj proti chudobě 9. 4.

Ve svém zpravodajství na pokračování o průběhu letošního jara v Manitobě jsem 6. 4. psal:
Ani současné nepříznivé počasí není moc schopno omezit zločinnost. Dnes ve 4 hodiny ráno byl v centru Winnipegu ubit k smrti 18tiletý příslušník indiánského pouličního gangu osmi příslušníky konkurenčního, taktéž indiánského gangu...

Musím se trochu opravit: Ta vražda se stala už o den dříve, zpráva o ní se dostala do novin se zpožděním a já jsem si toho nevšiml. Blizzard (a rychlé zatčení policií pěti podezřelých) ve skutečnosti nejspíš zabránilo očekáváné odvetě ze strany prvního gangu. Maminka zavražděného ale tvrdí, že její syn, který se učil mechanikem, příslušníkem žádného gangu nebyl, že byl jen v nevhodnou dobu na nesprávném místě, že jen znal některé členy toho gangu.

Podobné incidenty se ve Winnipegu bohužel stávají stále častěji, i když jen vyjímečně končí smrtí. Měl jsem zatím to štěstí, že jsem s ničím takovým nepřišel zblízka do styku. Policie i indiánští náčelníci se snaží najít řešení - odlákat mládež z gangů, moc jim to zatím nejde. Právě dnes respektovaná organizace United Way (Spojená Cesta), která pomáhá všem lidem ve společnosti, kteří jsou z jakýchkoliv důvodů v nouzi, a které na to např. u nás v práci téměř všichni pravidelně přispíváme dobrovolnými srážkami z platů, dnes vydala neobvyklé prohlášení vyzývající k totální válce proti chudobě. Prohlašuje se v něm, že je třeba se vážně zabývat stále rostoucí mírou hněvu a beznaděje u mladých lidí, dokonce i u děti starých pouhých šest či sedm let, způsobené chudobou a nedostatkem pracovních příležitostí. "Tato beznaděj často vede k zapojování se do gangů, drobné zločinnosti a prostituce," říká se ve zprávě United Way. Obviňuje provinční i federální vládu, že v honbě za omezením deficitu státního rozpočtu snižují financování sociálních programů. Lidé v nouzi se pak musí stále více obracet na dobročinné agentury jako je United Way, které ale už nejsou schopny všechny uspokojit.

Kolik je vlastně v Kanadě chudých a jak chudobu definovat, o tom se vede neustálá debata. V pátek vydala Kanadská národní rada pro sociální zabezpečení zprávu podle níž je v Kanadě více než pět miliónů lidí žijících pod hranicí chudoby (Kanada má necelých 30 miliónů obyvatel). Za chudobu při tom považují situaci, kdy rodina utratí za jídlo, ubytování a ošacení více než 55% celkového příjmu. To je o 20% více než průměrná kanadská rodina. Kritikové tohoto přístupu říkají, že za chudobu není možno považovat situaci, kdy člověk nestačí udržovat krok v životní úrovni se svým sousedem, ale jen situaci, kdy si základní potřeby k životu opravdu nemá za co koupit. Podle takové definice by byl počet chudých v Kanadě asi čtyřikrát menší.