Důkaz přítomnosti Vikingů v kanadské Arktidě 5. 12. 1999

Před rokem jsem psal o zatím nepříliš doložených teoriích o čilém styku mezi severní Evropou a východní Kanadou a kanadskou Arktídou během posledních 1500 letech. Při nedávném systematickém katalogování předmětů vykopaných v r. 1984 někde na Baffinově ostrově od té doby zesnulým farním knězem, který tam působil mezi Inuity a ve volných chvílích se vážně zabýval archeologií, byl jeden z jím vykopaných předmětů identifikován jako vlákno zcela stejného typu jako vlákna objevená při archeologickém průzkumu stejně starých (asi z 11. až 12 stol.) farem středověkých Skandinávců, kteří kolonizovali Grónsko. Jediným rozdílem je, že vlákna z Grónska byla upředena z ovcí vlny, zatímco vlákno z kanadské Arktídy z místní suroviny - ze srsti arktického zajíce. Na stejném nalezišti byly nalezeny kusy dřeva, které by mohly pocházet z vikingských lodí (určitě tam muselo být doveženo, protože tam žádné stromy nerostou a nalezené dřevo se liší od dřeva, které do těch míst občas v létě oceán zanese.

Dorsetové (předchůdci dnešních Inuitů), kteří na severu před jedním tisícem let žili, vyráběli všechny svoje oděvy z kůží a šlach zvířát a není známo, že by se kdy spřádáním čehokoliv zabývali.