Svět by se stal mnohem příjemnějším místem, kdyby se každý snažil se vžít do myšlení ostatních, a to i svých protivníků a nepřátel. Nemusíte souhlasit s jejich názory a činy, jen se snažit porozumět příčinám jejich jednání. Pomohlo by to předcházet rozhodnutím, která by vedla k dalšímu vyhrocování starých sporů a konfliktů. A k přechodu od konfrontace v nejrůznějších oblastech lidské činnosti ke spolupráci. (mk)

Kvantový fyzik David Bohm vyprávěl o severoamerickém kmenu lovců a sběračů, kteří se čas od času sešli v kruhu. "A pak mluvili a mluvili a mluvili, zdánlivě bez jakéhokoliv účelu. Nečinili žádná rozhodnutí. Nebyl mezi nimi žádný vůdce. Každý se toho mohl zúčastnit... A tak plynul čas, až najednou bez nějaké viditelné příčiny mluvení ustalo a skupina se rozešla. Přesto se však zdálo, že potom každý ví, co má dělat, protože si navzájem tak dobře rozuměli." (z článku Toma Atleeho)

J. Werich: Ten umí to a ta zas tohle