Z posledních zpráv 1. 3. 1998

Ontárijská vláda oznámila, že Dionneovy sestry budou ode dneška dostávat oněch $2000 měsíčně jako restituci, přestože takovou kompenzaci odmítly jako nedostačující (požadují celkem asi 22 milióny dolarů).


Alanu Eaglesonovi byl před dvěma dny odebrán i Řád Kanady (Order of Canada). Bylo to vůbec poprvé kdy byl tento řád někomu odebrán.


V právě uplynulém týdnu (od pondělí do soboty) se ve Winnipegu stálo celkem 6 znásilnění, což mnohonásobně převyšuje obvyklý průměr. Oběti byly ve věku od 15 do 31 let. Ta nejmladší byla znásilněna ráno cestou do školy. Ostatní případy se udály většinou časně odpoledne. Dokonce v bytech či domech obětí, když se pachatelé pod nějakou záminkou dostali dovnitř. Jedna dívka byla zase vtažena z chodníku do kolemjedoucího auta. Zatím policie zatkla dva podezřelé. Alespoň dva případy se zdají být dílem téhož pachatele.


Pro další ilustraci stinnějších stránek života ve Winnipegu: Mým dcerám nedávno opět (naposledy před sedmi měsíci) nějaký vandal rozbil jedno okno auta.


Rozpočet kanadské federální vlády na příští fiskální rok (začínající v dubnu), který byl v úterý uveřejněn v Ottawě, je po prvé po 30 letech nedeficitní (dokonce počítá s přebytkem). Stále ještě ovšem je nutno splatit dluh vytvořený v oněch 30 letech, který dosahuje výše asi 600 miliard dolarů, jehož splácení se protáhne na desítky let. Alespoň že už neporoste!

Také manitobská vláda už má několik let přebytky v hospodaření. Dokonce i letos, i přes mimořádná vydání, spojená s likvidací škod způsobených loňskými katastrofálními stoletými jarními záplavami na Červené řece. Lidé se dožadují, aby vlády něco z těchto přebytků konečně uvolnily na zlepšení dosti špatného stavu zdravotnictví a snížení velkých daní, které nás tu sužují. Zatím je používají hlavně na splácení dluhů. Federální vláda se alespoň rozhodla dát nějaké peníze na ulehčení tíživé situace kanadských studentů.


Americká vláda nedodržuje dohodu o chemických zbraních, kterou podepsala před 10 měsíci. Dohoda požaduje zrušení všech zásob chemických zbraní a kontrolu firem, které vyrábějí látky, jež by mohly být užity pro výrobu chemických zbraní. Dohoda byla dojednána, aby se už nikdy neopakovalo to co se děje v Iráku.

Spojené státy sice poskytly mezinárodní komisi, která dohlíží na plnění dohody, informaci o vládních výrobnách zbraní a dovolila jejich inspekci, neposkytly ale požadované informace o soukromé chemické výrobě, které měly být dodány do konce loňského května. Takže inspekce v amerických chemických podnicích se zatím nemohly konat. Návrh zákona, který to měl umožnit, totiž stále ještě nebyl schválen kvůli tahanicím mezi Sněmovnou reprezentantů a presidentem Clintonem. V tomto návrhu jsou navíc i ustanovení, která jsou v rozporu s mezinárodní smlouvou - návrh zakazuje, aby vzorky odebrané při inspekcích byly vyvezeny mimo území USA a umožňuje presidentovi odmítnout žádost o inspekci jakéhokoliv zařízení z důvodu ohrožení národní bezpečností, což je přesně to, co USA nechce povolit Iráku.

Na tyto skutečnosti a na to, že rozhodně nepřispívají k její věrohodnosti, upozornili vládu USA její evropští spojenci, když se snažila je nedávno získat pro účast na případném bombardování Iráku.